Patacycliste.org / Dialogist-Kantor Archives 2023

Dialogist-Kantor » LP, BDP, Fumoir, Pistologie » Laboratoires Patacyclistes » LP03 Le peintre des portes porte plainte
LP03 Le peintre des portes porte plainte

SECTION: Laboratoires Patacyclistes (1992-1999)
Jef Lambrecht Le peintre des portes porte plainte (LP3 / 25) rue Duquesnoy, Bruxelles
Belgian Institute for World Affairs, Gina Lire, Peter Minuit Foundation...

"Le peintre des portes porte plainte" was a performance installation executed within an apartment on the 3th floor of rue Duquesnoy, 8 in Brussels on jul.21 1993

Het werk van Gina Lire, het Belgian Institute for World Affairs, de Peter Minuit Foundation, de Saint Nicholas Chapter en alle publicaties die door betreffende verenigingen of door de betrokken verantwoordelijke werden uitgegeven, zoals daar zijn Het Orgaan, La Lanterne de Lantin en Original Imaginaire, zijn tot op zekere hoogte enigmatisch alsmede vrijwel onbestaande dan wel onvindbaar.
Ik weet bijvoorbeeld niet of deze 'invitatie' geen auto-invitatie was, al zou mij dat gezien mijn opvoeding verwonderen. Ik raad dat het een uitnodiging was voor een patriottische bijeenkomst op de nationale feestdag. Althans, de datum schijnt dat te suggereren alsmede de vaderlandslievende inborst van de invité.

Koesterde die een klacht, zoals 'le peintre des portes porte plainte' suggereert? Zo ja, tegen wat of wie? Is er een verband met de drie grondwetsartikels, inzonderheid het artikel 93?
Het enige wat ik mij kan voorstellen is dat de keuze voor dat laatste artikel, alsmede beide voorgaande, domweg verwijst naar het jaar van de feiten, 1993, en niet naar wat drie jaar tevoren was gebeurd toen de vorst zich 36 uur in de onmogelijkheid bevond om te regeren, al was er zelden zo'n blijk van verkleefdheid van de hele politieke wereld aan de monarchie als toen en was dat de invité niet onopgemerkt gebleven.

Was dit dan een hulde aan het handvest van het land of een geval van spotternij? Vermoedelijk geen van beide. Zeker is dat dit het land betrof, gezien de invitatie is afgestempeld met de verlichte autowegen ervan boven de mededeling 'enlightenment', hetgeen verlichting wil zeggen.

Het was een zonnige zomerdag.

Wat hij zich verder herinnert is bedroevend weinig.
Hij weet nog van een zeer lang vaandel, vervaardigd uit een arm maar feestelijk papieren tafelkleed, dat als een schreeuw om aandacht een tijd lang uit het raam hing en heen en weer wiegde voor de gevel boven de hoofden van de talrijke wandelaars op deze vakantiedag. Hij had er iets op geschilderd maar weet niet meer wat.

Er zal ook iets gedronken zijn en vrijwel zeker ook iets gerookt. En alles verliep zonder incidenten en in de beste der stemmingen. Dat staat zo goed als vast.

Maar nu hij er op let valt hem op dat 'la patrie de mon père' zinspeelt op 'la Belgique à papa', een term met een politieke betekenis. In dat geval is de klacht van de gevelschilder, le peintre des portes, nostalgisch en tegen de pejoratieve bijklank ervan.

De laatste raadsels van dit document,de stempels '8393' en 'le peintre des portes porte', laten zich nu oplossen. De eerste stempel verwijst naar het jaar waarin het 'enlightenment' zegel werd gemaakt, en dat -tien jaar later- waarin hij werd gebruikt. Het tijdstip en de tijd is in elk van de documenten, afkomstig van voornoemde instanties zo dwangmatig aanwezig dat men kan spreken van een onderliggend thema.
'le peintre des portes porte' schijnt onaf maar ja, iemand draagt de kolenzakken en altijd zonder morren.

JL 2015

 • Patacycliste extra archives (by DK) inclu. Laboratoires Patacyclistes 1992-1999 / Pistologie 1994-2017 / Bureau du Port 2000-2007 and Fumoir 2008-2012

  NO RECLAME AUB SVP LP13 1995
  Laboratoires Patacyclistes (1992-1999) Unidentified Meetings by DK incl. E.V.A. malibran (QG) Brussels, Duquesnoy, Ostende, Pistologie, Berlin, ...

  chronologi:


  1992
  LP01 rue Duquesnoystraat,8 - Brussel
  1993
  LP02 "Werken uit verveling" - Patrice Verhofstadt - Brussel
  LP03 Jef Lambrecht "Le peintre des portes porte plainte" - Brussel
  LP04 Jean-Luc Paquet – Brussel
  LP05 Michèle Barley - Brussel
  1994
  LP06 "Les Grands Brulés" - Oostende
  LP07 Rossignol, Nightingale - E.V.A. Malibran - Brussel
  LP08 Somer Universita - E.V.A. Malibran - Brussel
  LP08 1/2 Les aventures de Nanouche, Lombardie (Bxl) - Brussel
  LP09 Oorlogsrecepten - E.V.A. Malibran - Brussel
  1995
  LP10 Meringue - Oostende
  LP11 Grande Parade - Magasin 4 - Brussel
  LP12 La Générale Songfestival - E.V.A. Malibran - Brussel
  LP13 Streetspraakjes - E.V.A. Malibran - Brussel
  1996
  LP14 Fermé- Gesloten 24H/24U - E.V.A. Malibran
  LP15 "R" - Oostende

  lp16 marc rossignol promenade rossignol
  Marc Rossignol "Promenade Rossignol" LP16 1996

  LP16 Promenade Rossignol - Brussel
  LP17 Das Souvenir OUI - Berlijn(Duitsland)
  1997
  LP18 Zeekoffersallon - Oostende
  LP19 Tische,Table,Tafel postale laboratoire editie van poster in samenwerking met kunstenaars uit Berlijn,Keulen, Stuttgart,Brussel,Oostende,Antwerpen
  LP20 Post Digestive Tribune - Bureau du Port - Brussel
  1998
  LP21 Hippocampiteca Internazional - Oostende
  LP22 Sonora Machine – Dudelange (Luxemburg)
  LP23 Doplokaal - in samenwerking met Plus tôt / te Laat - Brussel

  Djos Janssens 'Tapis Rouge' LP23 DOPLOKAAL

  1999
  LP24 Casino - Oostende
  LP25 Eat that Chicken - Radio Campus Radio Centraal (Brussel/ Antwerpen)

  (FIN)